«ПОГОДЖЕНО»

Директор департаменту з надання адміністративних послуг Миколаївської міської ради 

    ___Лазарєв Д.А._____                          

(П. І. Б. та посада керівника

виконавчого органу)

 

_______________________

(підпис)

М. П.

«____» ___________­­­________ 2017 р.

«ЗАТВЕРДЖЕНО»

Директор департаменту енергетики, енергозбереження та запровадження інноваційних технологій  Миколаївської міської ради  

 _______Булах В.П.                       .

(П. І. Б. та посада керівника

виконавчого органу)

 

________________________

(підпис)

М. П.

«__02__» _____ жовтня_________ 2017 р.

Технологічна картка 

адміністративної послуги

Надання погодження на виконання зовнішнього утеплення фасаду багатоквартирного житлового будинку

п/п

Етапи послуги Відповідальна посадова особа і структурний підрозділ Дія Термін виконання (днів)
Прийом і перевірка повноти пакету документів, реєстрація заяви, повідомлення заявника про орієнтовний термін розгляду документів  адміністратор Виконує Протягом 1 дня
Формування  справи, занесення даних до реєстру  адміністратор Виконує Одночасно з реєстрацією
Передача пакету документів заявника до виконавчого органу міської ради з питань містобудування та архітектури  адміністратор Виконує Протягом

1 дня

Реєстрація пакету документів у виконавчому органі міської ради з питань містобудування та архітектури секретар виконавчого органу міської ради з питань містобудування та архітектури Виконує Протягом

1 дня

Передача пакету документів заявника від керівника виконавчого органу міської ради з питань містобудування та архітектури до посадової особи

(виконавця)

секретар виконавчого органу міської ради з питань містобудування та архітектури Виконує Протягом

1 дня

Опрацювання поданих документів та підготовка погодження, висновку, що погодження непотрібно або відмови архітектор району виконавчого органу міської ради з питань містобудування та архітектури Виконує Протягом

6 днів

Підписання погодження, висновку, що погодження непотрібно або відмови керівник виконавчого органу міської ради з питань містобудування та архітектури, в разі відсутності – заступник керівника) Погоджує Протягом

1 днів

Реєстрація та передача пакету документів до департаменту енергетики, енергозбереження та запровадження інноваційних технологій ММР Секретар виконавчого органу міської ради з питань містобудування та архітектури В Протягом

1 дня

Реєстрація пакету документів в департаменті енергетики, енергозбереження та запровадження інноваційних технологій ММР секретар департаменту енергетики, енергозбереження та запровадження інноваційних технологій ММР Виконує Протягом

1 дня

Передача пакету документів   від директора департаменту енергетики, енергозбереження та запровадження інноваційних технологій ММР до посадової особи

(виконавця) департаменту

секретар департаменту енергетики, енергозбереження та запровадження інноваційних технологій ММР Виконує Протягом

1 дня

Опрацювання поданих документів та підготовка   висновку щодо відповідності національним стандартам та державним будівельним нормам України або відмови Посадова особа департаменту  енергетики, енергозбереження та запровадження інноваційних технологій ММР Виконує Протягом

6 днів

Підписання висновку щодо відповідності національним стандартам та державним будівельним нормам України або відмови директор департаменту енергетики, енергозбереження та запровадження інноваційних технологій ММР (у разі відсутності – заступник директора департаменту) Погоджує Протягом

1 днів

Реєстрація та передача пакету документів до департаменту з надання адміністративних послуг ММР секретар департаменту енергетики, енергозбереження та запровадження інноваційних технологій ММР В Протягом

1 дня

Видача заявнику Паспорту оздоблення фасаду (погоджений виконавчим органом Миколаївської міської ради з питань  архітектури та містобудування або з висновком про відсутність необхідності в його погодженні), висновок департаменту енергетики, енергозбереження та запровадження інноваційних технологій Миколаївської міської ради  щодо відповідності національним стандартам та державним будівельним нормам України  адміністратор В Після одержання документів від дозвільного органу
Загальна кількість днів надання послуги — 21 робочий день
Загальна кількість днів (передбачена законодавством) —