«ПОГОДЖЕНО»

Директор департаменту з надання адміністративних послуг Миколаївської міської ради 

    ___Лазарєв Д.А._____                          

(П. І. Б. та посада керівника

виконавчого органу)

 

_______________________

(підпис)

М. П.

«____» ___________________ 2017 р.

«ЗАТВЕРДЖЕНО»

Директор департаменту енергетики, енергозбереження та запровадження інноваційних технологій  Миколаївської міської ради  

 _______Булах В.П.                       .

(П. І. Б. та посада керівника

виконавчого органу)

 

________________________

(підпис)

М. П.

«_02_» __жовтня_____________ 2017 р.

Інформаційна картка 

адміністративної послуги

Надання погодження на виконання зовнішнього утеплення фасаду багатоквартирного житлового будинку
Департамент енергетики, енергозбереження та запровадження інноваційних технологій Миколаївської міської ради   
Інформація про департамент надання адміністративних послуг Миколаївської міської ради
1. Найменування департаменту з надання адміністративних послуг, в якому здійснюється обслуговування суб’єкта звернення Департамент з надання адміністративних послуг Миколаївської міської ради
2. Місцезнаходження департаменту з надання адміністративних послуг 54001, м. Миколаїв, вул. Адміральська, 20 (перший поверх, 3 парадна)
3. Інформація щодо режиму роботи департаменту з надання адміністративних послуг Понеділок-вівторок: з 09:00 до 17:00,

Середа:  з 09:00 до 20:00,

П’ятниця – субота: з 09:00 до 16:00

(без перерви на обід)

4. Телефон/факс (довідки), адреса електронної пошти та веб-сайт департаменту з надання адміністративних послуг (0512) 37-35-65, 37-40-56

[email protected], [email protected]

Нормативні акти, якими регламентується надання адміністративної послуги
5. Закони України Цивільний кодексу України, Житловий кодекс Української РСР, Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні»
6. Акти Кабінету Міністрів України  —
7. Акти центральних органів виконавчої влади
8. Акти місцевих органів виконавчої влади/ органів місцевого самоврядування Рішення виконавчого комітету Миколаївської міської ради «Про затвердження Правил термічної модернізації (утеплення) фасадів багатоквартирних будинків на території міста Миколаєва» від 27.09.17 №808
Умови отримання адміністративної послуги
9. Підстава для одержання адміністративної послуги — намір суб’єкта звернення провести термічну модернізацію (утеплення) фасаду багатоквартирного житлового будинку.

 

10. Вичерпний перелік документів, необхідних для отримання адміністративної послуги, а також вимоги до них —  заява на ім’я міського голови в довільній формі;

— паспорт оздоблення фасаду (в трьох екземплярах), який повинен містити текстові та графічні матеріали з інформацією про зовнішній вигляд фасадів будівель, матеріали, якими опоряджуються фасади, їх колір (архітектурне та колористичне вирішення), розрахунок техніко-економічних показників, в тому числі протипожежних показників житлової будівлі;

— документ, що підтверджує згоду власників багатоквартирного житлового будинку на проведення зовнішнього утеплення фасаду багатоквартирного житлового будинку (у випадку створення ОСББ – рішення зборів ОСББ; у разі відсутності ОСББ – рішення зборів співвласників багатоквартирного будинку, прийняте відповідно до вимог Закону України «Про особливості здійснення права власності у багатоквартирному будинку»);

— фотографія будинку (розміром не менш як 10 х 15 сантиметрів), який планується утеплювати.

11. Порядок та спосіб подання документів, необхідних для отримання адміністративної послуги Документи подаються до адміністратора  в департамент з надання адміністративних послуг Миколаївської міської ради
12. Платність (безоплатність) надання адміністративної послуги Безоплатно
У разі платності:
12.1. Нормативно-правові акти, на підставі яких стягується плата
12.2. Розмір та порядок внесення плати (адміністративного збору) за платну адміністративну послугу
12.3. Розрахунковий рахунок для внесення плати
13. Строк надання адміністративної послуги
  • не більше 21 робочого дня
14. Перелік підстав для відмови у наданні адміністративної послуги 1. Відмова у погодженні паспорта оздоблення фасаду департаментом містобудування та архітектури Миколаївської міської ради з підстав невідповідності містобудівній документації.

2. Негативний висновок департаменту енергетики, енергозбереження та запровадження інноваційних технологій Миколаївської міської ради щодо невідповідності національним стандартам та державним будівельним нормам України.

15. Результат надання адміністративної послуги Паспорт оздоблення фасаду (погоджений виконавчим органом Миколаївської міської ради з питань  архітектури та містобудування або з висновком про відсутність необхідності в його погодженні), висновок департаменту енергетики, енергозбереження та запровадження інноваційних технологій Миколаївської міської ради  щодо відповідності національним стандартам та державним будівельним нормам України
16. Способи отримання відповіді (результату) Особисто або поштою
17. Примітка