За останні роки відбулося значне збільшення вартості енергоносіїв, що в свою чергу вплинуло на збільшення тарифів на житлово-комунальні послуги. Зазначені процеси є викликом для органів місцевого самоврядування і безперечно потребують необхідності активізації роботи стосовно забезпечення реалізації заходів з енергоефективності.

Для запровадження енергоефективних технологій, енергозбереження шляхом забезпечення ефективного використання паливно-енергетичних ресурсів, оптимізації схем енергопостачання міста, скорочення невиправданих витрат енергоносіїв, реалізації заходів щодо покращання енергоефективності в житловій та  бюджетній сфері міста, збільшення обсягів використання альтернативних джерел енергії в енергетичному балансі міста була розроблена міська Програма енергозбереження «Теплий Миколаїв» на 2017-2019 роки,  метою якої  є  підвищення енергоефективності та енергозбереження сектору житлового господарства, зокрема наявного житлового фонду, залучення інвестицій у фінансування проектів комплексної термомодернізації житлових будинків, впровадження реального міського механізму співфінансування, підтримки окремих енергоощадливих ініціатив мешканців Миколаєва.

Оскільки утримання бюджетних закладів цілковито лежить на міському бюджеті, економити спожиті енергоресурси без втрат в якості комфортних умов є першочерговим завданням.

Для реалізації основних напрямків Програми створено Департамент енергозбереження та запровадження інноваційних технологій Миколаївської міської ради (далі -Департамент).

Одним з основних завдань Департаменту  є визначення існуючого та перспективного потенціалів енергозбереження, розробка основних напрямків їх реалізації, створення плану першочергових, перспективних заходів і завдань з підвищення рівня енергоефективності та зменшення споживання енергоресурсів бюджетними установами шляхом їх раціонального використання   в м. Миколаєві.

Департамент   реалізує повноваження виконавчих органів Миколаївської міської ради в сфері енергозбереження та енергоефективності, визначає пріоритетні напрямки розвитку цієї галузі.

В своїй роботі Департамент враховує кращі практики місцевого самоврядування в Україні та світі, розробляє новації та впроваджує передові методи управління. Реалізує виконання галузевої програми з енергозбереження, сприяє здійсненню термомодернізації на об’єктах бюджетної сфери та в житлових будинках.