Заява про наміри

1.Інвестор (замовник): Департамент енергетики, енергозбереження та запровадження інноваційних технологій Миколаївської міської ради.

Поштова і електронна адреса: 54001, Миколаївська область, м. Миколаїв, вул. Адміральська, 20, е-mail: d_energy@mkrada.gov.ua.

2.Місце розташування майданчиків (трас) реконструкції (варіанти): Миколаївська

область, м. Миколаїв, вул. Херсонське Шосе, буд. 40к.

3.Характеристика діяльності (об’єкта): в цілому об’єкт призначений для забезпечення в опаленні споживачів.

Перелік технологічного обладнання: котли, насоси, теплообмінники, система очистки відпрацьованих газів та інше.

Транскордонний вплив від об’єкта проектування – відсутній.

Технічні і технологічні дані: загальна теплова потужність – 4,5 МВт.

Термін експлуатації об’єкта проектування – 100 років.

4.Соціально-економічна необхідність планової діяльності: стимулювання сфери обслуговування; забезпечення потреб споживачів в опаленні; впровадження енергоефективних та енергозберігаючих технологій.

5.Потреба в ресурсах при реконструкції i експлуатації:

— земельних – 0,0514 га;

— сировинних: пісок – 9,960 т/період реконструкції, щебінь – 10,476 т/період реконструкції (реконструкція);

— енергетичних (паливо, електроенергія, тепло): бензин – 0,063 т/період реконструкції, дизельне паливо – 0,414 т/період реконструкції, електроенергія – 29,833 кВт, тепло – 3,63 кДж/м3 год. град. (реконструкція); природний газ – 267,510 т/рік, пелети – 460,000 т/рік, електроенергія – за проектом, тепло – за проектом (експлуатація);

  • водних – 2,549 л/с (реконструкція); водопостачання об’єкта проектування здійснюється від існуючої водопровідної мережі (експлуатація);

— трудових – 5 працюючих при реконструкції; 6 працюючих при експлуатації.

6.Транспортне забезпечення (при реконструкції і експлуатації) – транспорт підрядних організацій 6 одиниць будівельної техніки (реконструкція); 1 одиниця автомобільної техніки, що знаходиться на балансі підприємства, що постачає пелети (експлуатація).

7.Екологічні та інші обмеження планованої діяльності за варіантами – дотримання значень ГДК забруднюючих речовин в атмосферному повітрі та на межі розрахункової СЗЗ, нормативні розриви між будівлями і спорудами.

8.Необхідна еколого-інженерна підготовка і захист території за варіантами – буде здійснюватися, відповідно нормативних документів.

9.Можливі впливи планованої діяльності (при реконструкції і експлуатації) на навколишнє середовище:

— клімат і мікроклімат – ні;

— повітряне – при реконструкції викиди забруднюючих речовин від зварювальних, фарбувальних робіт; місць розвантаження та пересипання матеріалів, що пилять; використання матеріалів до складу яких входить бітум; будівельної техніки, а при експлуатації – викиди від котлів; автомобільного транспорту;

— водне – не відбудеться змін, які чинять негативні впливи, так як скиди у водні об’єкти не передбачаються; на об’єкті запроектовані зовнішні та внутрішні каналізаційні мережі;

— ґрунт – не відбудеться змін, які чинять шкідливі впливи, так як скиди в ґрунт не передбачаються; на об’єкті запроектовані зовнішні та внутрішні каналізаційні мережі; викиди забруднюючих речовин не впливають на геохімічний склад ґрунту; відходи тимчасово зберігаються в спеціально відведених місцях згідно нормативних документів та передаються на переробку, захоронення організаціям, що мають ліцензії на виконання робіт даного виду; передбачене виконання твердого покриття;

— рослинний i тваринний світ, заповідні об’єкти – ні;

— навколишнє соціальне середовище (населення) – викиди в атмосферне повітря не містять небезпечних забруднюючих речовин, що здатні накопичуватися в організмі людини та навколишньому природному середовищі. Планована діяльність позитивно впливає на соціальне навколишнє середовище, що виражається в наступному: стимулюванні сфери обслуговування; забезпечені потреб споживачів в опаленні; впровадженні енергоефективних та енергозберігаючих технологій; покращенні соціально-економічної атмосфери;

— навколишнє техногенне середовище – ні.

10.Відходи виробництва і можливість їх повторного використання, утилізації, знешкодження або безпечного захоронення: відходи всіх класів небезпеки, що утворюються при реконструкції, експлуатації об’єкта передаються на переробку, захоронення організаціям, що мають ліцензії на виконання робіт даного виду.

11.Обсяг виконання ОВНС – згідно з ДБН А.2.2-1-2003.

12.Участь громадськості – обов’язкове ознайомлення громадськості через засоби масової інформації з заявою про наміри та заявою про екологічні наслідки діяльності об’єкта проектування.

На період дії карантину, встановленого Кабінетом Міністрів України з метою запобігання поширенню на території України коронавірусної хвороби (COVID-19), громадське обговорення проводиться у формі надання письмових зауважень і пропозицій (в письмовому вигляді – на поштову адресу департаменту енергетики, енергозбереження та запровадження інноваційних технологій Миколаївської міської ради, директор Денисенко Денис Геннадійович, 54001, Миколаївська область, м. Миколаїв, вул. Адміральська, 20, тел.: (0512) 37-10-70, в електронному вигляді – на е-mail: d_energy@mkrada.gov.ua). Ознайомитися з матеріалами оцінки впливів на навколишнє середовище (реалізація підпроекту НЕФКО — котельня, Херсонське шосе, 40к) можна на сайті департаменту за посиланням http://energydep.mkrada.gov.ua/?post_type=info (Публічна інформація/До відома). Пропозиції та зауваження громадськості приймаються протягом одного місяця з дня оприлюднення Заяви.

 

Замовник:

Директор департаменту енергетики, енергозбереження

та запровадження інноваційних технологій Миколаївської міської ради                        Д.Г.Денисенко

 

Генеральний проектувальник:

ТОВ “ЕСКО-ЛТАВА”

Головний інженер проекту                                                                                                             О.М.Трусов