Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі, розміру бюджетного призначення, очікуваної вартості предмета закупівлі

1. Найменування, місцезнаходження та ідентифікаційний код замовника в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань: Департамент енергетики, енергозбереження та запровадження інноваційних технологій Миколаївської міської ради, 54001, Україна, Миколаївська область, м. Миколаїв, вул. Адміральська, 20, 41210490.
2. Назва предмета закупівлі із зазначенням коду за Єдиним закупівельним словником (у разі поділу на лоти такі відомості повинні зазначатися стосовно кожного лота) та назви відповідних класифікаторів предмета закупівлі і частин предмета закупівлі (лотів) (за наявності): «Капітальний ремонт в частині заміни вікон та дверей будівлі Миколаївського Морського ліцею ім. професора М. П. Александрова ММР Миколаївської області за адресою: м. Миколаїв, вул. Даля, 11А» ДК 021: 2015- 45453000-7 — Капітальний ремонт і реставрація.
3. Ідентифікатор закупівлі (заповнюється у разі проведення закупівлі за конкурентною або переговорною процедурою):
4. Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі: технічні та якісні характеристики предмета закупівлі визначені відповідно до затвердженої проектно-кошторисної документації. У разі, якщо інформація про необхідні технічні характеристики предмета закупівлі містить посилання на конкретні торговельну марку чи фірму, патент, конструкцію або тип предмета закупівлі, джерело його походження або виробника, мається на увазі «або еквівалент». Технічне завдання передбачене Додатком 5 до Тендерної документації.
5. Розмір бюджетного призначення: 1 929 240,00 гривень
6. Обґрунтування розміру бюджетного призначення: відповідно до розробленої та затвердженої в установленому порядку проектно-кошторисної документації для реалізації заходу передбачені видатки в рамках Програми енергозбереження «Теплий Миколаїв» на 2017-2022 роки», затвердженої рішенням Миколаївської міської ради від 23.12.2016 №13/12 (зі змінами та доповненнями).
7. Очікувана вартість предмета закупівлі становить: 1 929 240,00 гривень
8. Обґрунтування розміру очікуваної вартості предмета закупівлі: Очікувана вартість робіт з будівництва, капітального ремонту та реконструкції визначається з урахуванням
вимог Кошторисних норм України «Настанова з визначення вартості будівництва» та «Настанова з визначення вартості проектних, науково-проектних, вишукувальних робіт та експертизи проектної документації на будівництво» прийнятого наказом Міністерства розвитку громад та території України від 01.11.2021 №281 «Про затвердження кошторисних норм України у будівництві» відповідно до розробленої та затвердженої проектно-кошторисної документації. Дана норма закріплена у наказі Мінекономіки від 18.02.2020 №275 «Про затвердження примірної методики визначення очікуваної вартості предмета закупівлі», який встановлює порядок визначення замовником очікуваної вартості предмета закупівлі товарів, робіт та послуг, закупівля яких здійснюється відповідно до положень Закону України «Про публічні закупівлі».
При визначенні очікуваної вартості використовуємо зведений кошторисний розрахунок вартості об’єкта будівництва, згідно якого загальна кошторисна вартість будівництва складає 2 149,738 тис. грн., у тому числі: будівельні роботи 1 629,356 тис. грн.; устаткування – 0 тис. грн..; інші витрати – 520,382 тис. грн.
Очікувана вартість робіт розрахована за виключенням суми глави 10 «Утримання служби замовника» та глави 12 «Проектно-вишукувальні роботи та авторський нагляд» зведеного кошторисного розрахунку вартості об’єкта будівництва; коштів на покриття ризику всіх учасників будівництва; коштів на покриття додаткових витрат, пов’язаних з інфляційними процесами та зворотних сум, що враховують реалізацію матеріалів і виробів у розмірі, що визначається за розрахунком з урахуванням ПДВ, а саме: 1 808,650 – (48,010 + 103,208 + 41,175 + 8,557)= 1 607,700*1,2 = 1 929,240 тис. грн.