07 червня 2024 р. № 673 Кабінет Міністрів України офіційно затвердив постанову про надання фінансової державної підтримки для встановлення генеруючих установок з альтернативних джерел енергії у приватних домогосподарствах.

Увага! 07 червня 2024 р. № 673 Кабінет Міністрів України офіційно затвердив постанову про надання фінансової державної підтримки для встановлення генеруючих установок з альтернативних джерел енергії у приватних домогосподарствах. Це важливий крок у напрямку стимулювання розвитку зеленої енергетики та зменшення залежності від традиційних енергетичних ресурсів.

Пояснюємо основні положення нового Порядку:

Цільова аудиторія: фізичні особи — власники домогосподарств, які планують встановлення генеруючих установок, що використовують альтернативні джерела енергії, такі як сонячні панелі, вітрові турбіни. Максимальна сума кредиту — 480 тис. гривень на строк до п’яти років. Надання підтримки здійснюється Фондом розвитку підприємництва через банки, які відповідають критеріям.»Підтримка надається у вигляді повної компенсації Фондом процентних ставок за кредитами фізичних осіб. Дія цього Порядку не поширюється на встановлення генеруючих установок, призначених для виробництва електричної енергії з енергії сонячного випромінювання та/або вітру за «зеленим» тарифом.

Види підтримки: прямі субсидії на встановлення енергоощадних джерел. Підтримка надається для придбання та встановлення фотоелектричних модулів та/або вітрових електроустановок встановленою потужністю від 1 кВт до 10 кВт, разом із гібридними інверторами, що здатні працювати як в автономному, так і в синхронному з зовнішньою мережею режимі, а також здійснює компенсацію відсоткової ставки за кредитами, отриманими на встановлення таких установок.

Умови отримання підтримки: подача заявки до уповноважених органів та забезпечення технічної документації на встановлення генеруючої установки. Підтвердження відповідності обладнання встановленим стандартам якості та безпеки.

Порядок розгляду заявок: заявки розглядаються в порядку їх надходження, а максимальний термін розгляду заявки — 30 днів. У разі позитивного рішення заявник отримує повідомлення та інструкції щодо подальших дій.

Контроль та звітність: після встановлення установки необхідно провести її технічну перевірку. Заявники зобов’язані надати звіт про використання отриманих коштів та ефективність роботи встановленого обладнання протягом 12 місяців з моменту отримання підтримки. Ця постанова є важливим кроком на шляху до збільшення частки відновлюваної енергетики в енергетичному балансі України, сприяючи екологічній безпеці та енергонезалежності держави. Кабінет Міністрів України впевнений, що завдяки новим заходам держава зможе активніше підтримувати громадян у прагненні до енергетичної автономії та використання чистих джерел енергії.

Інші умови

Кредитний договір може містити умови про сплату фізичною особою уповноваженому банку комісій за надання та/або обслуговування кредиту, а також комісій, що покривають операційні витрати уповноваженого банку з обслуговування кредиту, які сукупно за весь строк дії кредитного договору повинні становити не більше 1,5% суми наданого кредиту.

Для отримання підтримки фізична особа подає уповноваженому банку у паперовій або електронній формі заявку на отримання кредиту за формою, встановленою Фондом, а також: загальну суму витрат на закупівлю та монтаж обладнання гібридної системи електропостачання (без деталізації за видами робіт, строками їх виконання тощо) відповідно до кошторису, наданого підрядником; інші документи/інформацію відповідно до внутрішніх процедур та правил уповноваженого банку.