РОЗПОРЯДЖЕННЯ від 01 вересня 2017 № 281р

МИКОЛАЇВСЬКИЙ МІСЬКИЙ ГОЛОВА

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

 

01 вересня 2017                                                                                  № 281р

 

Про посилення контролю за дотриманням

належного рівня виконавської

дисципліни у виконавчих органах

Миколаївської міської ради

 

З метою посилення контролю за дотриманням належного рівня виконавської дисципліни, поліпшення якості відпрацювання документів і підвищення відповідальності керівників виконавчих органів Миколаївської міської ради за своєчасне та безумовне виконання завдань, визначених законами України, актами Президента України, постановами Верховної Ради України, прийнятими відповідно до Конституції та законів України, актами Кабінету Міністрів України, дорученнями Прем’єр-міністра України, розпорядженнями голови облдержадміністрації, запитами та зверненнями депутатів всіх рівнів, рішеннями міської ради та її виконавчого комітету, розпорядженнями міського голови та іншими контрольними документами, керуючись Інструкцією з діловодства у Миколаївській міській раді та її виконавчих органах, затвердженою розпорядженням міського голови від 14.05.2013 № 92р, п.п.7,19,20 ч.4 ст.42 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”:

  1. Керівникам виконавчих органів міської ради:

1.1. Посилити контроль за відпрацюванням вищезазначених документів.

1.2. Попередити посадових осіб виконавчих органів міської ради про персональну відповідальність за виконанням покладених на них функціональних обов’язків.

1.3. Вжити заходів щодо недопущення в подальшій роботі фактів безвідповідального ставлення посадових осіб до виконання службових обов’язків.

 1.4. Довести до відома посадових осіб, що в разі порушення виконавської дисципліни до них будуть застосовані заходи впливу, передбачені чинним законодавством.

1.5. Визначити відповідальних осіб, що забезпечують безпосередній контроль за виконанням нормативних актів, та в разі необхідності внести відповідні зміни до посадових інструкцій.

1.6. Забезпечити вчасне подання відділу контролю департаменту забезпечення діяльності виконавчих органів Миколаївської міської ради пропозицій з резолюцією заступника міського голови (відповідно до розподілу обов’язків) про зняття з контролю рішень виконкому міської ради, розпоряджень міського голови тощо.

1.7. Враховувати рівень виконавської дисципліни працівників при проведенні щорічної оцінки виконання посадовими особами місцевого самоврядування покладених на них обов’язків і завдань.

  1. Секретарю міської ради, першому заступнику міського голови, заступникам міського голови, керуючому справами виконкому міської ради вносити пропозиції про притягнення до відповідальності посадових осіб занесумлінне ставлення до виконання функціональних обов’язків та порушення виконавської дисципліни, з вини яких не забезпечується належна реалізація документів вищого рівня, звернень та запитів депутатів всіх рівнів і власних розпорядчих документів.
  1. Відділу контролю департаменту забезпечення діяльності виконавчих органів Миколаївської міської ради раз на півріччя проводити навчання посадових осіб виконавчих органів Миколаївської міської ради щодо  організації роботи по посиленню контролю за виконанням розпорядчих документів, звернень та запитів депутатів всіх рівнів.
  1. Визнати таким, що втратили чинність, розпорядження міського голови від 01.12.2003  № 786р “Про стан виконавської дисципліни в управліннях, відділах, інших виконавчих органах міської ради”, від 01.02.2007 № 59р “Про підвищення рівня виконавської дисципліни  у  виконавчих  органах Миколаївської міської ради”, від 11.04.2012 № 113р «Про заходи щодо дотримання належного рівня виконавської дисципліни у виконавчих органах Миколаївської міської ради».
  1. Контроль за виконанням даного розпорядження покласти на керуючого справами виконавчого комітету Миколаївської міської ради Степаненка В.О.

Міський голова                                                                             О.Ф.Сєнкевич