РОЗПОРЯДЖЕННЯ від 05 квітня 2017 № 101р

МИКОЛАЇВСЬКИЙ МІСЬКИЙ ГОЛОВА

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

05 квітня 2017                                                                                 № 101р

Про здійснення заходів щодо

скорочення споживання обсягів

теплової енергії.

 

На виконання розпорядження Кабінету Міністрів України від 25 листопада 2015 р. № 1228-р «Про Національний план дій з енергоефективності на період до 2020 року», з метою поступового зниження рівня споживання  теплової енергії  установами, підприємствами та організаціями  що утримуються за рахунок міського бюджету міста Миколаєва, керуючись  п.п.  19,20 ч. 4  ст.42 Закону України « Про місцеве самоврядування в Україні»:

1.Усім комунальним установам, підприємствам, організаціям, що підконтрольні та підпорядковані Миколаївській міській раді забезпечити:

1.1. Під час  проведення капітальних і поточних ремонтів  будівель та споруд, що перебувають на балансі  (в управлінні) підприємств, організацій,  установ та фінансуються за рахунок бюджету міста Миколаєва  , обов’язкову  закупівлю та використання віконних блоків, в разі їх заміни,  з врахуванням наступних вимог:

— За показником приведеного  опору  теплопередачі  віконні блоки мають відповідати класу не нижче В1 ( Rqmin> 0,6 мІ*K/Вт);

— В окремих випадках допускається закупівля та використання віконних блоків  із зниженими значеннями  приведеного опору теплопередачі  до рівня 80% від Rqminлише при виконанні умови , що розрахункова  питома річна енергопотреба  будівлі  менше максимально допустимого значення  річної питомої енергопотреби  , яка встановлюється згідно таблиці 1  ДБН В.2.6-31:2016 «Теплова ізоляція будівель» , та економічного обгрунтування;

— В обов’язковому порядку, отримання копії сертифікату відповідності та  документу ,  що гарантує якість віконних блоків,  затвердженого  керівником підприємства-виробника.

— Інших вимог  згідно ДСТУ БВ.2.6-23:2009 «Блоки віконні та дверні. Загальні технічні вимоги».

2.Керівникам управлінь, структурних підрозділів , департаментів Миколаївської міської ради , які є головними розпорядниками коштів , забезпечити постійний контроль за витратами бюджетних коштів , що передбаченні на капітальний / поточний ремонт будівель та споруд  з заміною віконних блоків на предмет відповідності вимогам цього розпорядження.

3.Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на заступника міського голови Омельчука  О.А.

 

Міський голова                                                                                                          Сєнкевич  О.Ф.