РОЗПОРЯДЖЕННЯ від 15 серпня 2017 № 254р

МИКОЛАЇВСЬКИЙ МІСЬКИЙ ГОЛОВА

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

 

 

15 серпня 2017                                                                                 № 254р

 

 

Про  внесення змін  та доповнень до розпорядження

міського     голови    від     03.03.2017   №52р   «Про

затвердження  структури  департаменту  енергетики,

енергозбереження   та  запровадження  інноваційних

технологій  Миколаївської міської ради та Положень

про його структурні підрозділи»

 

         На виконання зобов’язань, взятих відповідно до Меморандуму  про партнерство щодо запровадження енергетичного менеджменту для підвищення енергетичної ефективності будівель бюджетних установ, укладеного між Державним агентством з енергоефективності та енергозбереження України та Миколаївським міським головою 27.04.2017, а також з метою приведення у відповідність до Положення про департамент енергетики, енергозбереження та запровадження інноваційних технологій Миколаївської міської ради, затвердженого рішенням міської ради

від 23.02.2017 №16/32, керуючись п.п.19, 20 ч.4 ст.42 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»:

  1. Внести змінита доповнення до розпорядження міського голови від     03.03.2017 №52р «Про затвердження  структури департаменту енергетики, енергозбереження та запровадження інноваційних технологій  Миколаївської міської ради та Положень про його структурні підрозділи»:

1.1. Положення про відділ аналізу, моніторингу та аудиту департаменту енергетики, енергозбереження та запровадження інноваційних технологій Миколаївської міської ради:

1.1.1. Абзац перший пункту 3.2 розділу 3 викласти в такій редакції:

«3.2. Відділ очолює начальник. Начальник відділу та інші працівники відділу призначаються на посаду та звільняються з посади директором департаменту  в порядку, визначеному законодавством».

1.2. Положення про відділ енергетичного нагляду, нормування та контролю департаменту енергетики, енергозбереження та запровадження інноваційних технологій Миколаївської міської ради:

1.2.1. Пункт 3.2 розділу 3 викласти в такій редакції:

«3.2. Відділ очолює начальник, який призначається на посаду та звільняється з посади директором департаменту  в порядку, визначеному законодавством.

Начальник відділу безпосередньо підпорядкований директору департаменту та заступнику міського голови (за підпорядкованістю), їм підконтрольний та підзвітний.

Начальник відділу має заступника, якого призначає на посаду та звільняє з посади директор департаменту у порядку, визначеному законодавством.

Заступник начальника відділу виконує функції, повноваження і завдання відповідно до розподілу обов’язків, визначених начальником відділу.

Інших працівників відділу призначає на посади та звільняє з посад директор департаменту у порядку, визначеному законодавством».

1.2.2. Розділ 4 доповнити пунктом 4.16, виклавши його в такій редакції:

«4.16. Проведення моніторингу споживання паливно-енергетичних ресурсів бюджетними організаціями, комунальними установами та підприємствами міста, у тому числі із застосуванням програмних продуктів».

1.3. Положення про сектор технічного нагляду  відділу енергетичного нагляду, нормування та контролю департаменту енергетики, енергозбереження та запровадження інноваційних технологій Миколаївської міської ради:

1.3.1.  Абзац перший пункту 3.1 розділу 3 викласти в такій редакції:

«3.1. Сектор очолює завідувач, який призначається на посаду та звільняється з посади директором департаменту в порядку, визначеному законодавством».

1.3.2. Пункт 3.2 розділу 3 викласти в такій редакції:

«3.2. Працівник сектору призначається на посаду та звільняється з посади директором департаменту в порядку, визначеному законодавством».

1.4. Положення про сектор нормування та контролю відділу енергетичного нагляду, нормування та контролю департаменту енергетики, енергозбереження та запровадження інноваційних технологій Миколаївської міської ради:

1.4.1.  Абзац перший пункту 3.1 розділу 3  викласти в такій редакції:

«3.1. Сектор очолює завідувач, який призначається на посаду та звільняється з посади директором департаменту в порядку, визначеному законодавством».

1.4.2. Пункт 3.2 розділу 3 викласти в такій редакції:

«3.2. Працівник сектору призначається на посаду та звільняється з посади директором департаменту в порядку, визначеному законодавством».

1.5. Положення про сектор енергетичного менеджменту відділу енергетичного нагляду, нормування та контролю департаменту енергетики, енергозбереження та запровадження інноваційних технологій Миколаївської міської ради:

1.5.1. Абзац перший пункту 3.1 розділу 3 викласти в такій редакції:

«3.1. Сектор очолює завідувач, який призначається на посаду та звільняється з посади директором департаменту в порядку, визначеному законодавством».

1.5.2. Пункт 3.2 розділу 3 викласти в такій редакції:

«3.2. Працівник сектору призначається на посаду та звільняється з посади директором департаменту в порядку, визначеному законодавством».

1.5.3. Розділ 4 доповнити пунктом 4.12 в такій редакції:

«4.12. Проведення моніторингу споживання паливно-енергетичних ресурсів бюджетними організаціями, комунальними установами та підприємствами міста, у тому числі із застосуванням програмних продуктів».

1.6. Положення  про відділ бухгалтерського обліку та звітності департаменту енергетики, енергозбереження та запровадження інноваційних технологій Миколаївської міської ради:

1.6.1. Абзац перший пункту 3.2 розділу 3 викласти в такій редакції:

«3.2. Відділ очолює начальник. Начальник відділу та інші працівники відділу призначаються на посаду та звільняються з посади директором департаменту в порядку, визначеному законодавством».

1.7. Положення про відділ організаційно-правової роботи та взаємодії із засобами масової інформації департаменту енергетики, енергозбереження та запровадження інноваційних технологій Миколаївської міської ради:

1.7.1. Пункт 3.2 розділу 3  викласти в такій редакції:

«3.2. Відділ очолює заступник директора департаменту – начальник відділу, який призначається на посаду та звільняється з посади міським головою у порядку, визначеному законодавством.

Заступник директора департаменту – начальник відділу безпосередньо підпорядкований директору департаменту та заступнику міського голови (за підпорядкованістю), їм підконтрольний та підзвітний.

Заступник директора департаменту – начальник відділу має заступника, якого призначає на посаду та звільняє з посади директор департаменту в порядку, визначеному законодавством.

Заступник начальника відділу виконує функції, повноваження і завдання відповідно до розподілу обов’язків, визначених заступником директора департаменту – начальником відділу.

Інших працівників відділу призначає на посади та звільняє з посад директор департаменту в порядку, визначеному законодавством».

1.8. Положення про сектор правової діяльності  відділу організаційно-правової роботи та взаємодії із засобами масової інформації департаменту енергетики, енергозбереження та запровадження інноваційних технологій Миколаївської міської ради:

1.8.1. Абзац перший пункту 3.1 розділу 3 викласти в новій редакції:

«3.1. Сектор очолює завідувач, який призначається на посаду та звільняється з посади директором департаменту в порядку, визначеному законодавством».

1.8.2. Пункт 3.2 розділу 3 викласти в такій редакції:

«3.2. Працівників сектору призначає на посади та звільняє з посад директор департаменту в порядку, визначеному законодавством».

1.9. Положення про сектор взаємодії із засобами масової інформації  відділу організаційно-правової роботи та взаємодії із засобами масової інформації департаменту енергетики, енергозбереження та запровадження інноваційних технологій Миколаївської міської ради:

1.9.1. Абзац перший пункту 3.1 розділу 3 викласти в такій редакції:

«3.1. Сектор очолює завідувач, який призначається на посаду та звільняється з посади директором департаменту в порядку, визначеному законодавством».

1.9.2. Пункт 3.2 розділу 3 викласти в такій редакції:

«3.2. Працівника сектору призначає на посаду та звільняє з посади директор департаменту в порядку, визначеному законодавством».

1.10. Положення про сектор організаційної роботи  відділу організаційно-правової роботи та взаємодії із засобами масової інформації департаменту енергетики, енергозбереження та запровадження інноваційних технологій Миколаївської міської ради:

1.10.1. Абзац перший пункту 3.1 розділу 3 викласти в такій редакції:

«3.1. Сектор очолює завідувач, який призначається на посаду та звільняється з посади директором департаменту в порядку, визначеному законодавством».

1.10.2. Пункт 3.2 розділу 3 викласти в такій редакції:

«3.2. Працівника сектору призначає на посаду та звільняє з посади директор департаменту в порядку, визначеному законодавством».

  1. Контроль за виконанням даного розпорядження покласти на заступника міського голови Омельчука О.А.

Перший заступник

міського голови                                                                      А.Д.Дадівєрін