РІШЕННЯ від 23 грудня 2016  № 13/12

МИКОЛАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА

РІШЕННЯ

від 23 грудня 2016                                                                                   № 13/12

Про затвердження міської Програми енергозбереження «Теплий Миколаїв» на 2017-2019 роки

З метою підвищення рівня енергозбереження та енергоефективності в закладах і установах комунальної власності соціального спрямування та житлових будинках, керуючись пунктом 22 частини першої статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», міська рада

ВИРІШИЛА:

 1. Затвердити міську Програму енергозбереження «Теплий Миколаїв» на 2017-2019 роки (далі – Програма, додається).

 1. Департаменту енергозбереження та впровадження інноваційних технологій Миколаївської міської ради щороку до 15 грудня надавати узагальнену інформацію про хід виконання Програми постійній комісії міської ради з питань промисловості, транспорту, енергозбереження, зв’язку, сфери послуг, підприємництва та торгівлі.

 1. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію міської ради з питань промисловості, транспорту, енергозбереження, зв’язку, сфери послуг, підприємництва та торгівлі (Євтушенка), заступника міського голови Омельчука О.А.

Міський голова                                                                                О.Ф. Сєнкевич

ЗАТВЕРДЖЕНО

рішення міської ради

від 23 грудня 2016

№ 13/12

Міська Програма енергозбереження

«Теплий Миколаїв»

на 2017-2019 роки

 

 

 1. Визначення проблеми, на розв’язання якої направлена Програма

Тривалий час існувало переконання, що в державі найбільш енергозатратною є сфера виробництва і, в першу чергу, там варто запроваджувати економію енергоресурсів. Однак науково доведено, що майже 40% вироблених енергоресурсів йде на створення комфортних умов життя людини.

Однією з основних проблем енергетичного сектору в Україні є неефективне використання паливно-енергетичних ресурсів у сфері опалення житлового сектору, в якому втрачається 60% енергії щороку.

За даними статистичних спостережень, наведеними в енергетичних балансах, за останні шість років кінцеве споживання енергії у побутовому секторі залишається стабільним. При цьому в структурі кінцевого споживання енергії саме частка побутового сектору є найбільшою.

Найважливішим сектором, який потребує першочергової уваги в питанні підвищення рівня енергозбереження та енергоефективності є сектор бюджетних закладів Миколаєва: дошкільні навчальні заклади (79), загальноосвітні навчальні заклади (72 заклади), дитячо-юнацькі спортивні школи та спортивні комплекси (15), заклади культури (26), професійні технічні навчальні заклади (13) та медичні заклади (25). Оскільки утримання цих закладів цілковито лежить на міському бюджеті, економити спожиті енергоресурси без втрат в якості комфортних умов є першочерговим завданням.

Якщо проаналізувати їх щорічні витрати та спожиту теплову і електричну енергію за останні два роки, то наочно видно суттєве збільшення витрат на оплату опалення та електроенергії, зумовлене підвищенням тарифів, при майже сталому обсязі спожитих енергоресурсів:

 

Опалення

 

 

 

Галузь

 

Фактично витрачено

 

за сезон 2014-2015 років

 

Фактично витрачено

 

за сезон 2015-2016 років

 

сума, грн.

 

теплова енергія, Гкал

 

сума, грн.

 

теплова енергія, Гкал

 

Освіта

 

47267283,09

 

34836,87

 

57460870,76

 

34426,63

 

Охорона здоров’я

 

14585047,00

 

11594,80

 

16455134,13

 

11096,10

 

Культура

 

3308847,73

 

2375,16

 

3469767,14

 

2342,66

 

Спорт

 

1647656,95

 

1408,19

 

1994858,48

 

1345,00

 

Всього:

 

66 808 834,77

 

50 215,02

 

79 380 630,51

 

49 210,39

 

 

 

Електроенергія

 

Галузь

 

Фактично витрачено за 2014 рік

 

Фактично витрачено за 2015 рік

 

сума, грн.

 

електрична енергія, кВт/год

 

сума, грн.

 

електрична енергія, кВт/год

 

Освіта

 

6733445,22

 

7376985,63

 

9902294,95

 

5760413,05

 

Охорона здоров’я

 

6585544,88

 

4940703,00

 

7903003,00

 

4459598,00

 

Культура

 

2219267,16

 

1222328,56

 

2643448,73

 

1259689,31

 

Спорт

 

766542,49

 

652123,00

 

991206,17

 

664771,00

 

Всього:

 

16 304 799,75

 

14 192 140,19

 

21 439 952,85

 

12 144 471,36

Таким чином, утримання будівель бюджетної сфери (окрім професійно-технічних навчальних закладів та без врахування газо- та водоспоживання) в 2014 році обійшлися Миколаївській міській громаді у понад 83 млн.грн., а у 2015 році – у понад 100 млн.грн.

Це означає, що проведення комплексних енергомодернізаційних заходів у будівлях соціальної сфери має великий економічний потенціал, оскільки вартість енергоресурсів має стійку тенденцію до зростання.

Втрати теплової енергії будівлею, а також потенціал енергозбереження сьогодні має такий розподіл:

— зовнішні стіни – 40% (потенціал економії – 70%);

— вікна, двері – 25% (потенціал економії – 50%);

— вентиляція – 15% (потенціал економії – 65%);

— гаряча вода – 10% (потенціал економії – 30%);

— дах, підлога – 8% (потенціал економії – 50%);

— трубопроводи, арматура – 2% (потенціал економії – 35%).

Виходячи з вищезазначеного, створення комфортних умов в закладах бюджетної сфери має бути економічно обґрунтованим, а це можливо лише тоді, коли клас енергоефективності за міжнародною класифікацією буде не менше «В»

З огляду на це, головною проблемою, на вирішення якої направлена дана Програма, є високий рівень витрат енергоресурсів та коштів на їх забезпечення в будівлях бюджетної сфери м. Миколаєва.

Другий напрямок реалізації Програми – багатоквартирні житлові будинки.

У житлових будинках квартирного типу зосереджена переважна більшість загальної площі всього міського житлового фонду. При цьому більшість багатоквартирних будинків у м. Миколаєві були побудовані до 1970 року.

Неналежна експлуатація будинків, а саме: низька якість та несвоєчасність капітальних і поточних ремонтів – призвела до ще більшого погіршення стану багатоповерхівок та підвищення рівня енергозатрат, який майже в 5 разів перевищує європейські стандарти.

Показник питомого енергоспоживання в Україні у 2-3 рази вищий ніж відповідний показник у розвинутих державах — членах ЄС. Зокрема, середнє питоме енергоспоживання в багатоквартирних житлових будинках становить 264 кВт*год/кв. метр, тоді як у європейських країнах відповідний показник в середньому не перевищує 90 кВт*год/ кв. метр, а завдання на найближчі роки – довести рівень енергоспоживання до 50 кВт*год/ кв. метр.

Проблема ускладнюється тим, що абсолютна більшість житлових багатоквартирних будинків не піддавалися енергетичному аудиту, який дає загальну картину рівня споживання енергоносіїв. На основі даних енергоаудиту можливо точно підрахувати обсяги необхідних інвестицій та період їх окупності. Але можливості споживачів для інвестування в термомодернізацію власного житла обмежені.

Тому питання щодо підвищення енергоефективності та енергозбереження сектору житлового господарства, зокрема наявного житлового фонду, залучення інвестицій у фінансування проектів комплексної термомодернізації житлових будинків та створення і впровадження реального міського механізму співфінансування та підтримки окремих енергоощадливих ініціатив мешканців Миколаєва є надзвичайно актуальними.

Зважаючи на обмеження ресурсів міського бюджету, забезпечити безперебійне та стабільне фінансування проектів з енергоефективності у житлових будинках, у закладах і установах комунальної власності соціального спрямування можливо завдяки залученню додаткового фінансування – грантів та пільгових кредитів, взятих на заходи енергомодернізації.

Враховуючи відповідні положення Закону України «Про енергозбереження» (зі змінами), прийнятого 01.07.1994 (№ 74/94-ВР), розпорядження Кабінету Міністрів України від 17.12.2008 № 1567-р «Про програми підвищення енергоефективності та зменшення споживання енергоресурсів», наказу Національного агентства України з питань забезпечення ефективного використання енергетичних ресурсів від 17.03.2009 № 33 «Про затвердження Методики галузевих, регіональних програм енергоефективності та програм зменшення споживання енергоресурсів бюджетними установами шляхом їх раціонального використання» та з метою впровадження в м. Миколаєві політики енергозбереження та енергоефективності, яка на сьогодні є однією з головних як у місті, так і в державі, головними напрямками політики енергозбереження в межах міста мають бути:

— по-перше, об’єкти комунальної власності соціального спрямування (загальноосвітні школи, дитячі сади, лікарні, спортивні заклади, заклади соціально-культурного призначення, тощо), де економія енергоресурсів надасть можливість не витрачати зайві бюджетні кошти на їх утримання, а вивільнений фінансовий ресурс направити на розвиток міста;

— по-друге, житлові багатоквартирні будинки, об’єднані в ОСББ, більша частина яких побудована в період, коли необґрунтовано низькі ціни на енергоносії поєднувалися з вимогами прискорення будівельних робіт, зменшення вартості, скорочення матеріалоємності і трудоємкості будівництва, тому зовсім не дивно, що багато з цих будівель на сьогодні не відповідають сучасним вимогам енергозбереження, комфорту та в цілому кліматичній ситуації в нашому регіоні.

Кінцева мета енергоресурсоощадної політики в житловому господарстві та сфері бюджетних установ та закладів – скорочення витрат енергоносіїв на утримання та експлуатацію житла і соціальної інфраструктури при дотриманні і забезпеченні визначених санітарних вимог.

За оцінками як вітчизняних, так і закордонних експертів, потенціал економії електроенергії в будинках і комунальних спорудах соціального спрямування дорівнює 50 – 65%, а теплової енергії – близько 40%.

Враховуючи загальну кількість будинків і споруд в м. Миколаєві та питомі витрати енергії на їх теплозабезпечення та освітлення, необхідно приділяти величезну увагу термомодернізації та енергозбереженню.

 1. Мета Програми

Метою міської Програми енергозбереження «Теплий Миколаїв» на 2017-2109 роки (далі – Програма) є:

— підвищення рівня енергозбереження та енергоефективності в закладах і установах комунальної власності соціального спрямування та житлових будинках;

— скорочення використання паливно-енергетичних ресурсів в житлово-комунальному господарстві не менш, як на 25% порівняно з базовим рівнем;

— відносне скорочення бюджетних видатків на використання паливно-енергетичних ресурсів в бюджетних установах.

Одним з основних завдань Програми є визначення існуючого та перспективного потенціалів енергозбереження, розробка основних напрямків їх реалізації, створення плану першочергових, перспективних заходів і завдань з підвищення рівня енергоефективності та енергозбереження в м. Миколаєві.

Завданнями Програми є:

— впровадження заходів з енергозбереження в будівлях комунальної власності соціального спрямування (загальноосвітні школи, дитячі сади, лікарні, спортивні заклади, заклади соціально-культурного призначення, тощо);

— впровадження заходів з енергозбереження в будинках.

Програма є цільовою і містить конкретні енергозберігаючі заходи, що передбачають отримання економічного ефекту від їх запровадження.

За результатами впровадження енергозберігаючих заходів для бюджетних установ та організацій здійснюється корегування передбачених обсягів витрат на оплату енергоспоживання.

 1. Перелік показників, за якими здійснюватиметься оцінка

досягнення мети Програми

Показники витрат:

— обсяг споживання енергоресурсів об’єктами комунальної власності соціального спрямування до проведення комплексної термомодернізації;

— обсяг видатків міського бюджету, необхідних для оплати енергоносіїв будівель комунальної власності соціального спрямування до проведення комплексної термомодернізації;

— обсяг видатків міського бюджету, необхідних на виконання заходів Програми.

Показники ефективності:

— обсяг споживання енергоресурсів об’єктами комунальної власності соціального спрямування після проведення комплексної термомодернізації;

— відносний обсяг видатків міського бюджету, необхідних для оплати енергоносіїв будівель комунальної власності соціального спрямування після проведення комплексної термомодернізації.

 1. Шляхи і засоби розв’язання проблем

Загальні напрями, орієнтири та методологічні підходи щодо формування міської політики у сфері енергозбереження на підставі державної політики визначені з урахуванням сучасних тенденцій економічних, енергетичних, екологічних, наукових та інших процесів розвитку суспільства, а також з урахуванням перегляду завдань для підвищення енергоефективності галузей економіки, енергоефективності технологічних процесів виробництва та надання послуг.

Засобами вирішення проблеми підвищення рівня енергоефективності в місті Миколаєві є:

— розробка плану дій зі сталого енергетичного розвитку міста;

— створення індустріальних парків для розвитку енергоефективних видів виробництва та продукції, що сприяє підвищенню рівня енергозбереження;

— підвищення енергоефективності шляхом удосконалення технологічного обладнання, використання енергозберігаючих технологій та матеріалів;

— створення механізмів фінансового забезпечення реалізації проектів енергоефективності;

— сприяння розвитку галузі енергоефективного будівництва і реконструкції;

— забезпечення умов щодо виявлення й залучення вітчизняних та іноземних інвестицій;

— популяризація економічних, екологічних і соціальних переваг енергозбереження;

— підтримка енергомодернізаційних ініціатив мешканців міста;

— створення відкритого консультаційного центру з питань енергозбереження для населення.

Зменшення обсягів споживання енергетичних ресурсів споживачами через реалізацію енергозберігаючих заходів:

— проведення енергетичного аудиту будівель;

— утеплення зовнішніх фасадів будівель комунальної власності соціального спрямування та житлових будинків, які об’єднані в ОСББ;

— здійснення теплоізоляції дахів та підвалів будівель;

— заміна трубопроводів з їх теплоізоляцією;

— встановлення сучасних опалювальних приладів малої інерційності;

— модернізація діючих котелень;

— балансування системи опалення;

— встановлення теплоізоляційних рефлекторів за опалювальними приладами;

— встановлення сучасних приладів обліку тепло-, електроенергії з можливістю дистанційно отримувати дані про об’єми спожитої енергії;

— влаштування індивідуальних теплових пунктів з системою автоматизації та погодним регулюванням;

— заміна вікон на енергозберігаючі склопакети;

— заміна вхідних дверей та віконних блоків на сходових клітках та місцях загального користування на енергозберігаючі;

— заміна світильників з лампами розжарювання на енергозберігаючі світлодіодні з датчиками освітленості та присутності;

— впровадження енергозберігаючих систем електроосвітлення та електропостачання.

 1. Нормативно-правове забезпечення реалізації Програми

Програма розроблена відповідно до положень Закону України «Про енергозбереження» (зі змінами) прийнятого 01.07.1994 (№ 74/94-ВР), розпорядження Кабінету Міністрів України від 17.12.2008 № 1567-р «Про програми підвищення енергоефективності та зменшення споживання енергоресурсів», наказу Національного агентства України з питань забезпечення ефективного використання енергетичних ресурсів від 17.03.2009 № 33 «Про затвердження Методики галузевих, регіональних програм енергоефективності та програм зменшення споживання енергоресурсів бюджетними установами шляхом їх раціонального використання».

Реалізація завдань та заходів Програми буде здійснюватись відповідно до чинного законодавства України у сфері енергозбереження, енергоефективності, використання альтернативних видів палива та інших нормативно-правових актів.

При реалізації та моніторингу Програми будуть дотримані вимоги актів Президента України та Кабінету Міністрів України, акти та розпорядження відповідних центральних органів виконавчої влади та інші законодавчі та прирівняні до них нормативні акти.

 1. Строки реалізації Програми  та фінансове забезпечення виконання

завдань Програми

Фінансове забезпечення Програми здійснюється за рахунок коштів державного бюджету, міського бюджету, об’єднань співвласників багатоквартирних будинків, органів самоорганізації населення – будинкових комітетів, житлово-будівельних кооперативів, кредитів, інвестицій, грантів та інших джерел, не заборонених законодавством.

Джерелами фінансування Програми є:

— кошти державного бюджету;

— кошти міського бюджету;

— кошти об’єднань співвласників багатоквартирних будинків;

— інші джерела, не заборонені чинним законодавством.

Програмою передбачається впровадження заходів з енергозбереження та підвищення рівня енергоефективності будівель бюджетної сфери та житлових будинків протягом 2017-2019 років на загальну суму 309 076 040,00 грн. (триста дев’ять мільйонів сімдесят шість тисяч сорок грн. 00 коп.).

 

Джерела фінансування

 

Обсяг фінансування, тис.грн.

 

у тому числі за роками, тис.грн.:

 

2017

 

2018

 

2019

 

Міський бюджет

 

303476,04

 

78876,04

 

126000

 

98600

 

інші джерела, не заборонені чинним законодавством

 

5600

 

200

 

4000

 

1400

 1. Очікувані результати від реалізації Програми

Виконання Програми дасть можливість:

— після проведення комплексної термомодернізації скоротити споживання енергоресурсів будівель мінімум на 25%;

— отримати відносну економію бюджетних коштів, необхідних для оплати енергоносіїв будівель комунальної власності соціального спрямування;

— покращити технічний стан будівель комунальної власності соціального спрямування та житлових будинків;

— створити сприятливі умови для залучення позабюджетних коштів на впровадження термомодернізаційних заходів на об’єктах комунальної власності соціального спрямування та житлових будинках, на умовах співфінансування;

— створити сприятливі умови для розвитку співробітництва між міською владою та об’єднаннями співвласників багатоквартирних будинків у сфері енергоефективності;

— підвищити поінформованість населення щодо переваг енергоефективних будівель;

— створити позитивні приклади енергоефективних будівель в м. Миколаєві.

 1. Моніторинг, координація та контроль за ходом виконання Програми

Координацію дій між виконавцями Програми та контроль за її виконанням здійснює департамент енергозбереження та впровадження інноваційних технологій Миколаївської міської ради.

Виконавці Програми щороку до 1 грудня надають департаменту енергозбереження та впровадження інноваційних технологій Миколаївської міської ради інформацію про виконання заходів Програми за попередній рік.

Департамент енергозбереження та впровадження інноваційних технологій Миколаївської міської ради щороку до 15 грудня надає узагальнену інформацію про хід виконання Програми постійній комісії міської ради з питань промисловості, транспорту, енергозбереження, зв’язку, сфери послуг, підприємництва та торгівлі.

 1. Додатки до Програми

Додаток 1. Паспорт міської програми енергозбереження «Теплий Миколаїв» на 2017-2019 роки.

Додаток 2. Перелік заходів міської програми енергозбереження «Теплий Миколаїв» на 2017-2019 роки.

_____________________________________________________

Додаток 1

до Програми

ПАСПОРТ

міської Програми енергозбереження

«Теплий Миколаїв» на 2017-2019 роки

 1. Програму затверджено рішенням Миколаївської міської ради від ________ № ____

 1. Замовник Програми – Миколаївська міська рада

 1. Розробник Програми – департамент енергозбереження та впровадження інноваційних технологій Миколаївської міської ради

 1. Відповідальний виконавець – департамент енергозбереження та впровадження інноваційних технологій Миколаївської міської ради

 1. Співвиконавець: КП ММР «Інститут соціально-економічного розвитку міста»

 1. Термін виконання:  2017-2019 роки

 1. Обсяги та джерела фінансування

 

Джерела фінансування

 

Обсяг фінансування, тис.грн.

 

в тому числі за роками, тис.грн.:

 

2017

 

2018

 

2019

 

міський бюджет

 

303476,04

 

78876,04

 

126000

 

98600

 

державний бюджет

 

 

 

 

 

кошти об’єднань співвласників багатоквартирних будинків

 

 

 

 

 

інші джерела, не заборонені чинним законодавством

 

5600

 

200

 

4000

 

1400

 

Всього:

 

309076,04

 

79076,04

 

130000

 

100000

 

 

Додаток 2

до Програми

ПЕРЕЛІК

заходів міської Програми енергозбереження

«Теплий Миколаїв» на 2017-2019 роки

2

 

4

 

Виконати робочі проекти реконструкції з термосанацією будівель бюджетної сфери

 

2017-2019

 

Департамент енергозбереження та впровадження інноваційних технологій Миколаївської міської ради

 

Всього, у т.ч.:

 

10000

 

20000

 

40000

 

70000

 

Розроблення робочих проектів реконструкції з термосанацією будівель бюджетної сфери

 

міський бюджет

 

10000

 

20000

 

40000

 

70000

 

інші джерела фінансування

 

5

 

Виконати реконструкцію з термосанацією будівель бюджетної сфери

 

 

 

2017-2019

 

Департамент енергозбереження та впровадження інноваційних технологій Миколаївської міської ради

 

Всього, у т.ч.:

 

31976,04

 

50000

 

54000

 

135976,04

 

Реконструкція з термосанацією будівель бюджетної сфери, економія енергоресурсів

 

міський бюджет

 

31976,04

 

50000

 

54000

 

135976,04

 

інші джерела фінансування

 

6

 

Сприяти впровадженню енергомодернізаційних ініціатив мешканців міста

 

2017-2019

 

Департамент енергозбереження та впровадження інноваційних технологій Миколаївської міської ради

 

Всього, у т.ч.:

 

1200

 

5000

 

2800

 

9000

 

Впровадження енергомодернізаційних ініціатив мешканців міста, економія енергоресурсів

 

міський бюджет

 

1000

 

4000

 

1400

 

6400

 

інші джерела фінансування

 

200

 

1000

 

1400

 

2600

 

7

 

Створити відкритий консультаційний центр з питань енергозбереження для населення

 

2017

 

Департамент енергозбереження та впровадження інноваційних технологій Миколаївської міської ради

 

Всього, у т.ч.:

 

2500

 

 

 

2500

 

Створення відкритого консультаційного центру з питань енергозбереження для населення, підвищення рівня поінформованості населення щодо питань енергозбереження

 

міський бюджет

 

2500

 

 

 

2500

 

інші джерела фінансування

 

8

 

Створити механізм фінансового забезпечення реалізації проектів енергоефективності

 

2017-2018

 

Департамент енергозбереження та впровадження інноваційних технологій Миколаївської міської ради

 

Всього, у т.ч.:

 

30000

 

50000

 

 

80000

 

Створення механізму фінансового забезпечення реалізації проектів енергоефективності

 

міський бюджет

 

30000

 

50000

 

 

80000

 

інші джерела фінансування

 

9

 

Висвітлювати діяльність Департаменту енергозбереження та

 

впровадження інноваційних технологій Миколаївської міської ради в ЗМІ та популяризувати економічні, екологічні і соціальні переваги енергозбереження

 

2017-2019

 

Департамент енергозбереження та впровадження інноваційних технологій Миколаївської міської ради

 

Всього, у т.ч.:

 

300

 

600

 

800

 

1700

 

Популяризація економічних, екологічних і соціальних переваг енергозбереження

 

міський бюджет

 

300

 

600

 

800

 

1700

 

інші джерела фінансування

 

10

 

Створити індустріальний парк для розвитку енергоефективних видів виробництва та продукції, що сприяє підвищенню рівня енергозбереження

 

2017-2019

 

Департамент енергозбереження та впровадження інноваційних технологій Миколаївської міської ради

 

Всього, у т.ч.:

 

При наявності фінансового ресурсу

 

Створення сприятливих умов для розвитку енергоефективного виробництва

 

міський бюджет

 

інші джерела фінансування