РІШЕННЯ від 24 листопада 2017 № 997

МИКОЛАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

РІШЕННЯ

 

24 листопада 2017                                                                               № 997

Про запровадження системи

енергоменеджменту та енерго-

моніторингу в бюджетній сфері

м. Миколаєва

 

З метою забезпечення ефективного використання паливно-енергетичних ресурсів у бюджетній сфері міста Миколаєва, реалізації рішення міської ради від 06.04.2017 № 17/10 «Про приєднання до Європейської ініціативи «Угода мерів», Меморандуму про партнерство щодо запровадження енергетичного менеджменту для підвищення енергетичної ефективності будівель бюджетних установ, що фінансуються за рахунок коштів місцевого бюджету, укладеного між Державним агентством з енергоефективності та енергозбереження України та територіальною громадою міста Миколаєва 27.04.2017, враховуючи вимоги  національного стандарту ДСТУ ISO 50001:2014 «Енергозбереження. Системи енергетичного менеджменту. Вимоги та настанова щодо використання (ISO 50001:2011, IDT)», керуючись Законом України «Про енергозбереження», ст. 40  Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», виконком міської ради

 

ВИРІШИВ:

 

  1. Затвердити Положення про запровадження системи енергоменеджменту та енергомоніторингу в бюджетній сфері м. Миколаєва (далі – Положення, додається).

 

  1. Відповідальним за запровадження в місті Миколаєві системи енергоменеджменту та здійснення моніторингу споживання енергоносіїв об’єктами бюджетної сфери, що фінансуються за рахунок коштів міської ради, комунальними установами, підприємствами та організаціями визначити департамент енергетики, енергозбереження та запровадження інноваційних технологій Миколаївської міської ради (Булаха).

 

  1. Керівникам виконавчих органів Миколаївської міської ради, комунальних установ, підприємств та організацій, які укладають договори на надання (відшкодування) житлово-комунальних послуг:

3.1. Призначити осіб, відповідальних за впровадження енергоменеджменту та здійснення енергомоніторингу.

3.2. Забезпечити запровадження системи енергоменеджменту та енергомоніторингу згідно з Положенням.

 

  1. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника міського голови Омельчука О.А.

 

Секретар міської ради                                                                      Т.В. Казакова

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

рішення виконкому

міської ради

від 24 листопада 2017

№ 997

 

ПОЛОЖЕННЯ

про запровадження системи енергоменеджменту та енергомоніторингу

в бюджетній сфері м. Миколаєва

 

  1. Загальні положення

 

1.1. Метою затвердження Положення про запровадження системи енергоменеджменту та енергомоніторингу в бюджетній сфері м. Миколаєва (далі – Положення) є формування комплексного підходу щодо ефективного впровадження енергетичного менеджменту та налагодження ефективної роботи з інформаційною системою моніторингу споживання паливно-енергетичних ресурсів на об’єктах бюджетної сфери міста Миколаєва (далі – інформаційна система моніторингу).

1.2. Положення розроблено відповідно до діючих стандартів з енергозбереження в Україні та встановлює вимоги до керівників та фахівців бюджетних установ щодо підтримання та покращання процедур енергетичного моніторингу, що дозволяють впровадити системний підхід для забезпечення постійного підвищення енергетичних параметрів, ефективності використання енергетичних ресурсів та енергозбереження на об’єктах бюджетної сфери міста.

1.3. У цьому Положенні терміни вживаються у наступному значенні:

енергетичний менеджмент – процес управління енергоресурсами, спрямований на забезпечення їх раціонального та ефективного використання;

енергоменеджер – особа, призначена керівником відповідальною за збір інформації про стан споживання енергоресурсів на закріплених за нею об’єктах;

енергоменеджер департаменту – особа, призначена директором департаменту енергетики, енергозбереження та запровадження інноваційних технологій Миколаївської міської ради відповідальною за збір та узагальнення інформації про стан споживання енергоресурсів об’єктами бюджетної сфери міста Миколаєва;

енергетичний моніторинг – сукупність заходів, спрямованих на безперервне відстеження за споживанням енергоносіїв об’єктами бюджетної сфери з метою систематизації інформації, виявлення невідповідностей або порушень, визначення пріоритетних заходів з енергозбереження;

енергоефективність – ефективне (раціональне) використання енергетичних ресурсів, тобто використання меншої кількості енергії для забезпечення того ж рівня енергетичного забезпечення об’єктів бюджетної сфери;

інформаційна система моніторингу споживання паливно-енергетичних ресурсів на об’єктах бюджетної сфери міста Миколаєва (інформаційна система моніторингу) – електронний програмний продукт, який використовується енергоменеджерами для внесення інформації про споживання об’єктами бюджетної сфери паливно-енергетичних ресурсів;

об’єкт бюджетної сфери – будівля, приміщення, що утримуються за рахунок коштів міського бюджету або за рахунок коштів комунальних установ, підприємств і організацій та відповідно на які витрачаються паливно-енергетичні ресурси;

процес вимірювання – сукупність операцій, які дають змогу визначити значення обсягів використання енергетичних ресурсів;

прилади обліку, за допомогою яких здійснюється контроль за споживанням енергоносіїв на об’єктах бюджетної сфери міста Миколаєва:

— лічильники газу;

— лічильники холодної та гарячої води;

— лічильники теплової енергії;

— лічильники електроенергії;

— термометри для виміру температури зовнішнього та внутрішнього повітря.

Всі прилади обліку, за допомогою яких здійснюється контроль споживання енергоносіїв, повинні бути сертифіковані на території України відповідно до чинного законодавства.

паливно-енергетичні ресурси – сукупність всіх природних і перетворених видів палива та енергії, які використовуються в національному господарстві;

раціональне використання паливно-енергетичних ресурсів – досягнення максимальної ефективності використання паливно-енергетичних ресурсів при існуючому рівні розвитку техніки та технології і одночасному зниженні техногенного впливу на навколишнє природне середовище.

1.4. Дія цього Положення розповсюджується на:

— керівників виконавчих органів Миколаївської міської ради, комунальних установ, підприємств та організацій, які укладають договори на надання (відшкодування) житлово-комунальних послуг;

— енергоменеджерів, призначених керівниками виконавчих органів Миколаївської міської ради, комунальних установ, підприємств та організацій;

— департамент енергетики, енергозбереження та запровадження інноваційних технологій Миколаївської міської ради.

1.5. Застосування в роботі цього Положення дозволить забезпечити повне та якісне наповнення інформаційної системи моніторингу необхідними показниками, проведення детального аналізу використання енергетичних ресурсів на об’єктах бюджетної сфери міста Миколаєва, сприяти ефективному впровадженню заходів з енергозбереження та реалізації енергоефективних проектів у місті.

 

  1. Функціонування системи енергоменеджменту та енергомоніторингу

в м. Миколаєві

 

Безперервне функціонування системи енергоменеджменту та енергомоніторингу в м. Миколаєві включає оперативний контроль та аналіз показників енергоефективності, а також моніторинг реалізації енергоефективних проектів. Для досягнення мети застосування процедури моніторингу на відповідальних осіб покладено функціональні обов’язки, зокрема:

2.1. Керівники виконавчих органів Миколаївської міської ради, комунальних установ, підприємств та організацій:

2.1.1. Організовують роботу підпорядкованого структурного підрозділу в частині ефективного споживання енергоносіїв та ведення енергомоніторингу.

2.1.2. Призначають енергоменеджерів, відповідальних за збір та внесення до інформаційної системи моніторингу щоденної інформації про споживання енергоносіїв на об’єктах бюджетної сфери, а також за дотримання дисципліни їх споживання.

Списки енергоменеджерів надаються департаменту енергетики, енергозбереження та запровадження інноваційних технологій Миколаївської міської ради із зазначенням необхідних реквізитів та контактів (назва структурного підрозділу, П.І.П/б, посада, номери стаціонарного та мобільного телефонів, електронна адреса).

2.1.3. Забезпечують внесення відповідних змін та доповнень до посадових інструкцій призначених осіб, в частині виконання функцій енергоменеджерів, визначених даним Положенням.

2.1.4. На період відсутності призначених енергоменеджерів, визначають осіб, які виконують їх обов’язки, таким чином забезпечуючи безперервність функціонування інформаційної системи моніторингу.

2.1.5. У разі проведення заходів з енергозбереження забезпечують контроль за отриманням висновків в департаменті енергетики, енергозбереження та запровадження інноваційних технологій Миколаївської міської ради відповідно до розпорядження Миколаївського міського голови від 20.06.2017 № 175р «Про посилення контролю за впровадженням заходів з енергозбереження».

2.1.6. Здійснюють контроль за допомогою інформаційної системи моніторингу за виконанням енергоменеджерами покладених функцій.

2.1.7. Забезпечують робочі місця енергоменеджерів необхідним комп’ютерним обладнанням з доступом до мережі Інтернет для внесення відповідних даних щодо споживання паливно-енергетичних ресурсів до інформаційної системи моніторингу.

2.1.8. Щомісячно проводять аналіз ефективності використання енергетичних ресурсів по відношенню до аналогічного періоду минулого року.

2.1.9. При виявленні розбіжностей у виставлених рахунках до показників фактичного споживання енергетичних ресурсів проводять аналіз та перевірку і вживають заходи щодо усунення розбіжностей.

2.1.10. До 1 листопада поточного року розробляють та надають до департаменту енергетики, енергозбереження та запровадження інноваційних технологій Миколаївської міської ради план дій (пропозиції) по впровадженню енергозберігаючих заходів та енергоефективних проектів на об’єктах бюджетної сфери та щоквартально інформують департамент енергетики, енергозбереження та запровадження інноваційних технологій Миколаївської міської ради про їх виконання (додаток).

2.1.11. На підставі щорічного звіту про споживання енергетичних ресурсів формують потребу в коштах на наступний рік.

2.2. Енергоменеджери забезпечують:

2.2.1. Облік лічильників енергоносіїв в будівлі(ях) та внесення відповідних даних до інформаційної системи моніторингу.

2.2.2. Щоденне (в робочі дні тижня, з 9:00 до 10:00 години) зняття показників споживання енергетичних ресурсів з наявних приладів обліку (лічильників) та внесення їх до інформаційної системи моніторингу.

2.2.3. Щоденний оперативний контроль за споживанням енергетичних ресурсів. У разі відхилення понад 10% від споживання за попередню добу, з’ясовує причину відхилення і інформує керівника бюджетної установи та енергоменеджера департаменту енергетики, енергозбереження та запровадження інноваційних технологій Миколаївської міської ради.

2.2.4. Щоденну фіксацію середньофактичної внутрішньої температури у приміщеннях будівлі(ях) під час опалювального періоду.

2.2.5. Щомісячну фіксацію в інформаційній системі моніторингу даних про виставлені рахунки за енергоносії.

2.2.6. На об’єктах бюджетної сфери, які самостійно укладають договори на надання (відшкодування) житлово-комунальних послуг, щомісячне проведення аналізу при наявності розбіжностей у виставлених рахунках з показниками фактичного споживання енергетичних ресурсів та вжиття заходів щодо їх усунення.

2.2.7. Внесення щомісяця інформації щодо середньомісячної кількості присутніх дітей (ДНЗ), учнів (школи), хворих (лікарні), відвідувачів (поліклініки, заклади культури тощо) та окремо щодо загальної кількості присутніх людей (разом із штатними працівниками).

2.2.8. Щомісячну фіксацію даних про помісячні нормативи на паливно-енергетичні та водні ресурси.

2.2.9. Щомісячну фіксацію даних щодо діючих тарифів на енергоносії.

2.2.10. За результатами закриття звітних місяців, формування та надання керівнику звіту щодо фактичного споживання енергетичних ресурсів та відповідно до встановленого нормативу і при необхідності надання пояснення.

2.2.11. Періодичні огляди підконтрольних об’єктів та визначення проблемних місць за результатами оглядів.

2.2.12. Розроблення пропозицій щодо проведення заходів з енергозбереження.

2.2.13. Енергоефективну експлуатацію високотехнологічного обладнання.

2.2.14. Ведення реєстру енергоспоживаючого та енергогенеруючого обладнання.

2.2.15. Збір даних щодо дотримання вимог санітарно-гігієнічних нормативів в будівлях (приміщеннях).

2.2.16. Ведення паспортів систем життєзабезпечення будівлі (опалення, електропостачання, водопостачання, вентиляції тощо).

2.2.17. За результатами закриття звітних місяців формування та подання керівнику звіту щодо фактичного споживання енергетичних ресурсів та відповідно до встановленого нормативу.

Енергоменеджери періодично проходять навчання з експлуатації енергосистем будівлі.

2.3. Департамент енергетики, енергозбереження та запровадження інноваційних технологій Миколаївської міської ради:

2.3.1. Забезпечує функціонування інформаційної системи моніторингу.

2.3.2. Здійснює контроль за допомогою інформаційної системи моніторингу за реальним споживанням паливно-енергетичних ресурсів на об’єктах бюджетної сфери міста Миколаєва.

2.3.3. Забезпечує загальний аналіз споживання енергетичних ресурсів, ефективності проведених енергозберігаючих заходів та реалізованих енергоефективних проектів в розрізі розпорядників коштів, а у разі потреби по окремих будівлях чи приміщеннях об’єктів бюджетної сфери.

2.3.4. На основі проведеного аналізу формує звіти міському голові та заступнику міського голови з питань енергоефективності.

2.3.5. Готує матеріали для проведення нарад, заходів, семінарів з питань функціонування системи енергетичного менеджменту в місті Миколаєві.

2.3.6. Готує пропозиції та реалізовує заходи з енергозбереження на об’єктах бюджетної сфери міста Миколаєва.

2.3.7. При необхідності проводить обстеження, аудити, перевірки бюджетних організацій, комунальних установ та підприємств міста в частині використання паливно-енергетичних ресурсів.

2.3.8. Забезпечує ведення реєстру енергоефективних проектів.

2.3.9. Проводить навчання енергоменеджерів в частині їх діяльності з обліку енергоресурсів та користування інформаційною системою моніторингу.

2.3.10. У разі проведення заходів з енергозбереження виконавчими органами Миколаївської міської ради,  підприємствами, установами, організаціями, що перебувають у комунальній власності територіальної громади міста Миколаєва, надає висновки відповідно до розпорядження Миколаївського міського голови від 20.06.2017 № 175р «Про посилення контролю за впровадженням заходів з енергозбереження».

 

  1. Навчання енергоменеджерів

 

3.1. Навчання енергоменеджерів, відповідальних за впровадження системи енергоменеджменту та енергомоніторингу в бюджетній сфері міста  Миколаєва, спрямоване на підвищення якості професійних навиків, формування у них високого професіоналізму, майстерності, сучасного економічного мислення, вміння працювати та виконувати покладені на них обов’язки в нових економічних умовах, забезпечення на цій основі високої продуктивної праці та досягнення максимальної економії енергоресурсів.

3.2. Навчання енергоменеджерів організовується фахівцями департаменту енергетики, енергозбереження та запровадження інноваційних технологій Миколаївської міської ради.

3.3. Навчання енергоменеджерів у департаменті енергетики, енергозбереження та запровадження інноваційних технологій Миколаївської міської ради здійснюється відповідно до нормативно-правових актів у галузі енергоефективності.

3.4. Навчання з питань економного енергоспоживання здійснюється:

— в процесі впровадження системи енергетичного менеджменту періодично, але не рідше ніж 1 раз на рік;

— після впровадження заходів з підвищення ефективності енергоспоживання.

 

  1. Відповідальність

 

4.1. Відповідальність за організацію та дотримання виконавчими органами Миколаївської міської ради, комунальними установами, підприємствами та організаціями вимог зазначеного Положення покладається на їх керівників.

4.2. Керівники виконавчих органів Миколаївської міської ради, комунальних установ, підприємств та організацій несуть дисциплінарну відповідальність за невиконання або неналежне виконання обов’язків, визначених пунктами 3.1.1-3.1.11 Положення.

4.3. Енергоменеджери несуть дисциплінарну відповідальність за достовірність внесених до інформаційної системи моніторингу даних та належне виконання покладених обов’язків згідно з пунктами 2.2.1-2.2.17 Положення.

 

__________________________________________________

 

 

Додаток

до Положення

 

№ з/п Назва проекту Статус (проект/захід) Замовник Розробник проекту Короткий опис Джерело фінансування Вартість проекту, тис. грн. Економія ПЕР Економія, тис.грн./рік Термін окупності, років Обсяг зменшення викидів СО2, тонн/рік Примітка
Паливо, т у.п./рік Теплова енергія, Гкал/рік Електро-енергія, кВт.год/рік Паливо Теплова енергія Електро-енергія