РІШЕННЯ від 27 вересня 2017 №  808

МИКОЛАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

РІШЕННЯ

27 вересня 2017                                                                                 №  808

Про затвердження Правил термічної

модернізації (утеплення) фасадів

багатоквартирних будинків на

території міста Миколаєва

         З метою поліпшення теплотехнічних показників будинків існуючого житлового фонду, економії енергоресурсів, покращання естетичного вигляду фасадів житлових будинків на території міста Миколаєва, керуючись Законами України «Про регулювання містобудівної діяльності», «Про архітектурну діяльність», Правилами утримання жилих будинків та прибудинкових територій, затвердженими наказом Державного комітету України з питань житлово-комунального господарства від 17.05.2005 №76, наказом Міністерства регіонального розвитку та будівництва України від 22.07.2009 №295 «Про затвердження ДБН В.3.2-2-2009 «Житлові будинки. Реконструкція та капітальний ремонт», наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України
від 08.07.2016 №220 «Про затвердження ДБН В.2.6-31-2016 «Теплова ізоляція будівель», ст.ст.30, 31 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», виконком міської ради

ВИРІШИВ:

1. Затвердити Правила термічної модернізації (утеплення) фасадів багатоквартирних будинків на території міста Миколаєва (додаються).

2. Відділу інформаційного забезпечення управління інформаційної політики та зовнішніх відносин департаменту міського голови Миколаївської міської ради (Олійник) опублікувати це рішення в засобах масової інформації та розмістити його на офіційному сайті Миколаївської міської ради.

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника міського голови Омельчука О.А.

Міський голова                                                                                 О.Ф. Сенкевич

ЗАТВЕРДЖЕНО

рішення виконкому

міської ради

від 27 вересня 2017

№ 808

Правила

термічної модернізації (утеплення) фасадів багатоквартирних будинків на території міста Миколаєва

Розділ 1. Загальні положення

1.1. Правила термічної модернізації (утеплення) фасадів багатоквартирних будинків на території міста Миколаєва (далі — Правила) регламентують вимоги щодо зовнішнього утеплення фасадів багатоквартирних будинків існуючого житлового фонду на території міста, що здійснюється співвласниками багатоквартирних будинків.

1.2. Визначення термінів:

багатоквартирний будинок — житловий будинок, в якому розташовано три чи більше квартири;

елемент фасаду — конструктивний, декоративний, технологічний елемент на фасаді будинку, споруди, розміщений згідно з проектними рішеннями (карнизи, балкони, лоджії, вікна, елементи зовнішнього водовідведення, стики стінових панелей зовнішніх стін, цоколі тощо);

об’єднання  співвласників  багатоквартирного  будинку (далі – ОСББ)   —  юридична особа, створена власниками квартир та/або нежитлових   приміщень   багатоквартирного  будинку  для  сприяння використанню  їхнього  власного  майна  та управління, утримання і використання спільного майна;

співвласник багатоквартирного будинку (далі — співвласник) — власник квартири або нежитлового приміщення у багатоквартирному будинку;

паспорт оздоблення фасаду – архітектурне проектне рішення, що містить текстові та графічні матеріали з інформацією про зовнішній вигляд фасадів будівель та споруд, матеріали якими опоряджуються фасади, їх колір (архітектурне та колористичне вирішення). Паспорт виконують згідно з формами 9 і 10, які наведені у додатках Ф, Ш, Ю ДСТУ Б А.2.4-7:2009 «Правила виконання архітектурно-будівельних креслень». Розробниками є ліцензовані проектні організацій та/або відповідні сертифіковані спеціалісти;

термічна модернізація фасадів — комплекс робіт з утеплення фасадів із застосуванням сучасних опоряджувальних матеріалів з кращими експлуатаційними показниками;

фасад будинку — зовнішня частина будинку, споруди;

часткове утеплення фасаду – утеплення фасаду багатоквартирного будинку в межах однієї або декількох квартир.

1.3. Чинність Правил поширюється на здійснення термічної модернізації (утеплення) фасадів багатоквартирних будинків їх співвласниками або ОСББ   незалежно від форм власності та балансової належності житлових будинків.

1.4. Правила запроваджуються з метою:

— поліпшення теплотехнічних показників будинків існуючого житлового фонду;

— покращання естетичного вигляду фасадів багатоквартирних будинків;

— економії енергоресурсів;

— застосування сучасних опоряджувальних матеріалів з кращими   експлуатаційними показниками;

— недопущення погіршення технічного стану будинків;

— недопущення порушення тривкості або руйнації несучих конструкцій;

— недопущення порушення вимог протипожежної безпеки;

— додержання державних будівельних норм, стандартів та правил.

1.5. Дія даних Правил не поширюється на будівлі, що віднесені до переліку будівель — пам’яток місцевого значення, що мають архітектурну, історичну і культурну цінність.

Розділ 2. Отримання погодження на виконання зовнішнього утеплення фасаду багатоквартирного житлового будинку

2.1. Співвласники багатоквартирного будинку або ОСББ, які мають намір здійснити зовнішнє утеплення фасаду багатоквартирного житлового будинку, звертаються до адміністратора в департамент з надання адміністративних послуг Миколаївської міської ради (далі — адміністратор) із заявою в довільній формі, до якої додаються:

— паспорт оздоблення фасаду (в трьох екземплярах), який повинен містити текстові та графічні матеріали з інформацією про зовнішній вигляд фасадів будівель, матеріали, якими опоряджуються фасади, їх колір (архітектурне та колористичне вирішення), розрахунок техніко-економічних показників, в тому числі протипожежних показників житлової будівлі;

— документ, що підтверджує згоду власників багатоквартирного житлового будинку на проведення зовнішнього утеплення фасаду багатоквартирного житлового будинку (у випадку створення ОСББ – рішення зборів ОСББ; у разі відсутності ОСББ – рішення зборів співвласників багатоквартирного будинку, прийняте відповідно до вимог Закону України «Про особливості здійснення права власності у багатоквартирному будинку»);

— фотографія будинку (розміром не менш як 10 х 15 сантиметрів), який планується утеплювати.

2.2. Реєстрація заяви з повним пакетом документів здійснюється адміністратором у порядку, встановленому діючим законодавством.

2.3. Адміністратор протягом доби передає заяву та документи, що до неї додаються, до виконавчого органу Миколаївської міської ради з питань  архітектури та містобудування.

2.4. Виконавчий орган Миколаївської міської ради з питань  архітектури та містобудування протягом десяти робочих днів з дня надходження заяви та документів, що до неї додаються:

— погоджує паспорт оздоблення фасаду у випадку розміщення будівлі на магістральних вулицях, площах, в зоні історико — архітектурної забудови або надає аргументовану відмову;

— надає висновок про те, що погодження виконавчого органу Миколаївської міської ради з питань  архітектури та містобудування не потрібне, оскільки будівля розміщена не на магістральній вулиці, площі або в зоні історико — архітектурної забудови.

Підставами для відмови у погодженні паспорта оздоблення фасаду є невідповідність містобудівній документації.

2.5. У разі погодження паспорта оздоблення фасаду або надання висновку про те, що погодження виконавчого органу Миколаївської міської ради з питань  архітектури та містобудування не потрібне, виконавчий орган Миколаївської міської ради з питань  архітектури та містобудування передає заяву, два екземпляри  паспорта оздоблення фасаду та інші документи, визначені п.2.1 Правил, через адміністратора до департаменту енергетики, енергозбереження та запровадження інноваційних технологій Миколаївської міської ради.

2.6. У випадку відмови виконавчого органу Миколаївської міської ради з питань  архітектури та містобудування у погодженні паспорта оздоблення фасаду заява, два екземпляри паспорта оздоблення фасаду, аргументована відмова та інші документи, визначені п.2.1 Правил, передаються адміністратору для надання заявнику.

2.7. Департамент енергетики, енергозбереження та запровадження інноваційних технологій Миколаївської міської ради протягом десяти робочих днів з дня надходження заяви та документів, що до неї додаються, надає висновок щодо відповідності національним стандартам та державним будівельним нормам України  або надає аргументовану відмову.

2.8. Паспорт оздоблення фасаду (погоджений виконавчим органом Миколаївської міської ради з питань  архітектури та містобудування або з висновком про відсутність необхідності в його погодженні) разом з висновком щодо відповідності національним стандартам та державним будівельним нормам України або аргументована відмова департаменту енергетики, енергозбереження та запровадження інноваційних технологій Миколаївської міської ради передаються адміністратору для надання заявнику.

2.9. На підставі отриманого погодженого виконавчого органу Миколаївської міської ради з питань  архітектури та містобудування  паспорта оздоблення фасаду (у разі необхідності його погодження) та позитивного висновку щодо відповідності національним стандартам та державним будівельним нормам України департаменту енергетики, енергозбереження та запровадження інноваційних технологій Миколаївської міської ради   заявник має право на початок проведення робіт з утеплення фасаду багатоквартирного житлового будинку з дотриманням державних будівельних норм та інших вимог чинного законодавства.

Розділ 3. Порядок проведення робіт щодо здійснення термічної модернізації (утеплення) фасадів багатоквартирних будинків їх мешканцями

3.1. Здійснення термічної модернізації (утеплення) фасадів багатоквартирних будинків їх мешканцями на території міста Миколаєва повинно відповідати вимогам національних стандартів України ДСТУ
Б В.2.6-34:2008 “Конструкції будинків і споруд. Конструкції зовнішніх стін із фасадною теплоізоляцією. Класифікація і загальні технічні вимоги”, ДСТУ
Б В.2.6-36:2008 “Конструкції будинків і споруд. Конструкції зовнішніх стін із фасадною теплоізоляцією та опорядженням штукатурками. Загальні технічні умови”, ДБН В.2.6-33:2008 “Конструкції будинків і споруд. Конструкції зовнішніх стін із фасадною теплоізоляцією. Вимоги до проектування, улаштування та експлуатації”, державним будівельним та протипожежним нормам.

3.2. Проведення термічної модернізації (утеплення) фасадів багатоквартирного житлового будинку їх мешканцями повинно здійснюватися для всього фасаду будинку та виконуватися за єдиним кольоровим рішенням відповідно до п. 8.14 ДБН В.3.2-2-2009 «Житлові будинки. Реконструкція та капітальний ремонт».

3.3. Не допускається часткове утеплення фасаду багатоквартирного житлового будинку.

3.4. У виняткових випадках ділянки  стін,  що  промерзають  або відволожуються внаслідок  недостатнього  теплозахисту,  а  також  стіни  з  малою теплотривкістю можуть утеплюватися частково лише у разі відсутності об’єктивної можливості проведення утеплення всього фасаду багатоквартирного житлового будинку. Отримання погодження в даному випадку на виконання часткового зовнішнього утеплення фасаду багатоквартирного житлового будинку здійснюється в порядку, встановленому розділом 2 Правил. При цьому заявник, окрім документів, визначених п.2.1 Правил, додатково подає докази (акт, складений управителем багатоквартирного будинку або ОСББ, фотофіксацію тощо) промерзання, відволоження або  малої теплотривкості стін внаслідок  недостатнього  теплозахисту,  а  також  зазначає обставини відсутності об’єктивної можливості проведення утеплення всього фасаду багатоквартирного житлового будинку.

3.5. Роботи по здійсненню термічної модернізації (утеплення) фасадів багатоквартирних будинків повинні проводитися за теплих та сухих погодних умов.

3.6. Під час термічної модернізації (утеплення) фасадів допускається зміна їх вигляду, елементів фасадів, яка повинна носити системний характер, єдиний для всього будинку.

3.7. Після виконання робіт з утеплення фасаду багатоквартирного житлового будинку особа письмово повідомляє департамент енергетики, енергозбереження та запровадження інноваційних технологій Миколаївської міської ради щодо закінчення робіт та надає фотофіксацію.

Департамент енергетики, енергозбереження та запровадження інноваційних технологій Миколаївської міської ради копію повідомлення з фотофіксацією протягом одного дня направляє до виконавчого органу Миколаївської міської ради з питань  архітектури та містобудування.

3.8. Контроль за виконанням Правил покладається на адміністрації районів Миколаївської міської ради та департамент енергетики, енергозбереження та запровадження інноваційних технологій Миколаївської міської ради.

3.9. Особи, винні в проведенні робіт з утеплення фасадів багатоквартирного житлового будинку з порушенням цих Правил, несуть   відповідальність відповідно до чинного законодавства.

Питання щодо демонтажу утеплення фасаду багатоквартирного будинку, проведеного з порушенням цих Правил, вирішується в установленому законом порядку.